Sušící systémy

Sušící systémy bývají součástí kompletních výrobních linek. V nabídce najdete hned několik zařízení pro sušení a vytvrzování.

CEFLA OMNIDRY (CZ)
Jsem střední výrobce Jsem průmyslový výrobce

CEFLA OMNIDRY

Omnidry, nejmodernější model v oblasti designu vertikálních pecí, nabízí revoluční schopnosti z hlediska automatického řízení výšky dílce při současném zachování všech výjimečných vlastností standardní vertikální pece Cefla. Provádí všechny tři stupně (vytěkací, vytvrzovací a chladící) rovněž pro nátěrové hmoty vyžadující delší vytvrzovací časy v minimálním zastavěném prostoru.


CEFLA UV-R (CZ)
Jsem střední výrobce Jsem průmyslový výrobce

CEFLA UV-R

UV-R je UV vytvrzovací pec kombinující všechny součásti procesu v jediném modulu: dopravník, UV jednotka a ovládací panel. Tato pec je inovativním řešením typu plug & play pro vytvrzování UV laků. Jedná se o kompaktní, všestranný a účinný stroj, snadno zapojitelný do komplexních linek pro povrchovou úpravu. K dispozici jsou různé konfigurace pro uspokojení jakýchkoliv požadavků v oblasti vytvrzování.

CEFLA AQUADRY (CZ)
Jsem střední výrobce Jsem průmyslový výrobce

CEFLA AQUADRY

Tento kombinovaný in-line systém spojuje účinnost vysoké rychlosti horkého vzduchu a vysoké vyzařovací kapacity IR lampy. Jedná se o nejúčinnější systém pro vytvrzování nátěrových hmot na vodní bázi, díky zrušení časů nezbytných pro odpařování veškeré vody z krycích vrstev.


CEFLA ECOGEL (CZ)
Jsem střední výrobce Jsem průmyslový výrobce

CEFLA ECOGEL

Modulární systém Ecogel je moderní, účinné, flexibilní řešení z hlediska požadavků průchozího vytvrzování. Je mimořádně praktické díky použití systému nekonečného dopravníku. Pec je vybavena systémem laminárního proudění horkého vzduchu s nastavitelnou recirkulací proti směru posuvu dílců. Doba obsazení v peci může být nastavena na základě rychlosti podávání dílců.